Časté dotazy

Nejčastější dotazy

Jaký je běžný postup využití Increveru? Jak dlouho bude testování trvat? Mohu k umístění kódů Increveru použít Google Tag Manager? Mohu smazat zkušební objednávky, provedené Increverem? Lze vyloučit moji IP adresu z testování?


Odpovědi

Co můj web musí splňovat pro využití Increveru?

Na Vašem webu musí být proveditelná uživatelská akce (jako "odeslání formuláře", nebo alespoň "kliknutí na tlačítko") a těchto uživatelských akcí musí být v průměru minimálně 500 za měsíc, raději více.

Konkrétní příklady:

 • Pokud provozujete e-shop (kde lze měřit jak "dokončené objedávky", tak "vložení zboží do košíku") a počet objednávek je v průměru 600 za měsíc, e-shop je vhodný k využití Increveru.
 • Pokud přes Váš e-shop přichází v průměru jen 200 objednávek za měsíc, e-shop není vhodný k využití Increveru (celý proces by trval velmi dlouho, několik měsíců; avšak v případě Vašeho souhlasu s touto skutečností je využití Increveru i pro Váš web možné).
 • Pokud máte běžnou firemní webovou prezentaci, kde nelze provádět měřitelné uživatelské akce (např. odeslání poptávkového formuláře), Váš web není vhodný k využití Increveru.
 • Pokud na Vašem webu nemáte dostatečnou návštěvnost a tím i dostatečné množství uživatelských akcí ("konverzí"), Váš web není vhodný k využití Increveru.

Potřebuji nějaké technické znalosti pro využití Increveru?

Ne, nepotřebujete.

Jak zaručujete úspěšnost nástroje?

Vrácením Vašich peněž, zaplacených za službu, zpět.
Pokud se nezvýší tržby nebo konverzní poměr (dle okolností) Vašeho webu tak, aby se investice do Increveru vrátila nejpozději do 3 měsíců od trvalého nasazení změn, je Vám vrácena plná částka za využití služby nazpět.

Podrobnosti:

 • V případě webů, u nichž lze evidovat tržby (e-shopy, realitní a podobné portály, formuláře pro finanční dary, ap.) je úspěšnost určována finančním nárůstem, zaznamenaným za dobu testování, rozpočítaným na období 3 měsíců. Pokud je absolutní nárůst zisku (nebo obdobné metriky), doložený A/B testováním, menší, než částka investovaná do Increveru, plná cena za službu Vám je vrácena zpět.
 • Přirozenými podmínkami garance vrácení je 1) dosažení statisticky spolehlivých výsledků, v podobě alespoň 250 konverzí v průměru na každou testovanou variantu, při statistické spolehlivosti nad 95 % (metrika "Šance přebít původní variantu/podobu"); 2) umístění kódů Increveru na web správně dle pokynů (které obdržíte e-mailem).

Jaký je běžný postup využití Increveru?

Standardně je postupováno následovně:

 1. Increver zanalyzuje můj web

  proběhne analýza mého webu a budou sestaveny návrhy vylepšení pro zvýšení konverzního poměru či tržeb mého webu
 2. potvrdím vylepšení webu a proplatím fakturu

  návrhy obdržím v textové podobě e-mailem k odsouhlasení, stejně tak i fakturu v PDF
 3. Increver převede vylepšení do podoby pro testování

  změny webu pro zvýšení konverzního poměru budou převedeny do funkční podoby (HTML, CSS, apod.)
 4. nasadím na svůj web kódy Increveru

  vložím (popř. podpora Increveru vloží za mě) na web javascriptové kódy Increveru (pro změny stránek a měření konverzí)
 5. Increver spustí a začne monitorovat test mého webu

  bude spuštěn A/B či MVT test, průběžně Increverem monitorován a nakonec vyhodnocen; výsledky mohu sledovat přes svůj Admin
 6. rozhodnu o trvalém nasazení "vítězů" na můj web

  ponechám na webu jen úspěšná vylepšení a mému webu se díky vyššímu konverznímu poměru ihned zvýší tržby

  — zvolím jeden z těchto způsobů trvalého nasazení:

  • a) doporučeno: nasazením mnou (provozovatelem webu) s využitím deklarací úspěšných změn v HTML, CSS, JS ap., které obdržím již připravené od Increveru (nejvhodnější a nejčastější řešení),
  • b) nasazením od Increveru (příplatková služba, kalkulována dle rozsahu, a možná pouze v případě vybraných e-shopových/redakčních/webových systémů – doptejte se prosím v případě zájmu).

Jak dlouho bude testování trvat?

Alespoň 14 dní a minimálně do dovršení alespoň 500 konverzí, provedených uživateli v době testování.

Jsou součástí služby i návrhy, co na webu testovat?

Ano, jsou.

Jak probíhá implementace vylepšení do mého webu, jak řešíte programátorské zásahy apod.?

Veškeré implementace vylepšení webu provádí Increver "dálkově" – změny jsou na web aplikovány přes javascriptový "Kód pro změny webu", který umístíte do zdrojového kódu svých stránek. Vaši programátoři k realizaci těchto vylepšení standardně nejsou potřeba.

Podrobnosti:

Tyto úpravy zpravidla nijak nekolidují s "technickými zásahy" Vašeho vývojového týmu, pokud by na webu zároveň něco upravoval (např. přidával nový banner, přidával novou funkcionalitu typu "Přidání do oblíbených", přidával funkcionalitu pole pro slevový poukaz do Nákupního košíku, apod.). Pokud ovšem plánujete rozsáhlejší zásahy do webu (např. do struktury zdrojového HTML kódu), je vhodné o tom Increver informovat (na ).

Budu moci zkontrolovat provedení změn v HTML a CSS před spuštěním testu?

Ano, před spuštěním testu obdržíte odkazy na svůj web s přítomností změn (které uvidíte pouze Vy) k finálnímu potvrzení.

Probíhá testování i na mobilní/tabletové verzi webu?

Ano, změny se projeví i v mobilní/tabletové verzi webu, s výjimkou změn prvků, které se v těchto verzích nenachází; ev. prvky, které mají v mobilní/tabletové verzi odlišnou podobu, budou přijatelně ošetřeny.

Je možné používat jiné nástroje na A/B testování zároveň s Increverem?

Ne. Důrazně doporučujeme kódy těchto nástrojů po čas testování Increverem odstranit, neboť se jedná o služby technicky obdobného typu, což by potenciálně mohlo způsobit nevhodné kolize či zkreslit měření dat.

Jak budu moci úspěšná vylepšení trvale nasadit na svůj web?

Trvalé nasazení úspěšných změn po ukončení testu je možné provést 3 způsoby:

 • a) doporučeno: nasazením mnou (provozovatelem webu) s využitím deklarací úspěšných změn v HTML, CSS, JS ap., které obdržím již připravené od Increveru (nejvhodnější a nejčastější řešení),
 • b) nasazením od Increveru (příplatková služba, kalkulována dle rozsahu, a možná pouze v případě vybraných e-shopových/redakčních/webových systémů – doptejte se prosím v případě zájmu).

Proč je důležité umístit kód(y) Increveru dle pokynů?

Kód(y) Increveru je možné umístit téměř kamkoli do zdrojového kódu, avšak budete-li se držet pokynů, stránky se zobrazí rychleji a pro uživatele příjemněji – především tím zabráníte "problikávání" stránek při jejich načtení ("flicker efekt"), které by se za takových podmínek mohlo objevit.

Mohu k umístění kódů Increveru použít Google Tag Manager?

Raději ne, důrazně Vám to nedoporučujeme.
Riskujete tím problémy jako pomalejší načítání stránek, "problikávání" stránek při jejich načtení ("flicker efekt") ad. Toto problémové chování není z podstaty fungování HTML stránek a JS možné univerzálně odstranit. V případě nutnosti využití Google Tag Manageru či obdobného nástroje se společně můžeme pokusit najít uspokojivé řešení, což ovšem může vyžadovat další součinnost z Vaší strany.

Mohu smazat zkušební objednávky, provedené Increverem?

Ano, tyto a jim podobné objednávky, prováděné typicky před a těsně po spuštění testování (pro ověření správného zobrazení a fungování webu) můžete stornovat.

Podrobněji:

Pro kontrolu funkčnosti jsou prováděny zkušební objednávky přes e-maily, začínající výrazem "tester" a končící doménou "increver.com" – všechny takové objednávky můžete ihned smazat. Testovací objednávky jsou prováděny při nejmenším ihned po spuštění testu – může pro Vás být proto vhodnější je smazat až poté všechny najednou. Jediné, co prosím ponechte, je zákaznický účet na obdobnou formu e-mailu, děkujeme.

Jak nejlépe hlásit případné nesprávné zobrazování mého webu při spuštěném testování, pro co nejrychlejší vyřešení?

Nejlépe e-mailem (na ) s připojenou adresou konkrétní stránky, na které k nesprávnému zobrazování dochází, a názvem prohlížeče (vč. verze), ve kterém chybu pozorujete. Doporučujeme přiložit i screenshoty dané stránky webu – urychlíte tím vyřešení věci.

Lze vyloučit moji IP adresu z testování?

Ano. Pokud nám zašlete (na ) jakýkoli počet IP adres, přidáme je mezi vyloučené z testování.

Znamená to, že jakékoli objednávky nebo jiné uživatelské akce ("konverze"), které budete na svém e-shopu během testování provádět, nebudou zahrnuty do konečných výsledků testu.

Jak funguje vyloučení mé IP adresy z testování?

Odmazávání dat vyloučených IP adres probíhá 2x denně – přibližně o půlnoci a v poledne středoevropského času (maže data ze všech testů Increveru postupně za sebou – je tedy možné, že se odmazání může v adminu projevit až mírně po půlnoci/poledni).

Tento způsob dočasného ukládání dat je využíván z důvodu kontroly, zda měření v rámci testu funguje správně. Vzhledem k tomu, že jsou tato data pravidelně odmazávána, konečné výsledky testování jimi nejsou ovlivněny.

Jak hodnotíte dosavadní výsledky? Jsem z toho zmatený, ta čísla se stále mění.

Je-li tato otázka položena blízké hodiny či dny po spuštění testování, platí odpověď:

Na jakékoli hodnocení je nyní příliš brzy. Záleží, jaké typy konverzí posuzujete, avšak minimálně je třeba 250 konverzí na jednu variantu (tedy při nejmenším 500 celkem na zcela první závěry). Průběžné změny čísel jsou v pořádku – ze začátku, při malém množství dat, bývají výsledky projevem nahodilosti.

Smartlook: V nahrávkách vidím změny webu nesprávně, jak je to možné?

Jedná se pouze o "nedokonalost" zaznamenávání vykreslování stránky v aplikaci Smartlook. Skuteční návštěvníci webu vidí stránky správně.

(Odpověď platí pro drtivou většinu případů; resp. dosud platila pro všechny zaznamenané.)

Jak určujete, které změny na webu otestovat?

Změny webu k otestování jsou obecně vybírány na základě modelu ZZZ:

 • Zlepšení (konverzního poměru či tržeb), které má daná změna webu potenciál způsobit.
 • Zásah uživatelů, kterým bude změna zobrazena. (Např. úprava stránky "Výsledky vyhledávání" neovlivní tolik uživatelů, jako změna barvy hlavičky webu – kterou uvidí všichni uživatelé, zatímco stránku "Výsledky vyhledávání" jen "hledači".)
 • Zpracování, tedy složitost a časová náročnost implementace dané změny na web.

(Pozn.: obdobným modelem je anglický "PIE".)

Jaká je průměrná úspěšnost změn webu, nasazených do testování?

Pokud je za úspěšnost považován jakkoli pozitivní výsledek změny (tzn. ne nutně statisticky spolehlivý nad 95 % CTBO), platí:

Přibližně 60 %, tedy v průměru 6 z 10 testovaných vylepšení webu má pozitivní výsledek (ne nutně statisticky spolehlivý nad 95 % CTBO). Jedná se úspěšnost srovnatelnou s výsledky světových odborníků v této oblasti.

Jak vznikl název Increver?

Propojením a překrytím slov, sdělujících hlavní podstatu a přínos služby (v angličtině): increase revenue forever ("zvýšení tržeb navždy").

Výraz rovněž evokuje další asociace, vč. anglické zkratky "Inc." (incorporation) a slovesa "rever(se)", poukazujících na zaručenou návratnost investic do využití Increveru v podobě navýšení tržeb Vaší firmy.


Increver je bleskově inovující firma. Něktré odpovědi proto nemusí být zcela přesné – pokud nabydete takového dojmu, napište nám o tom prosím na . Děkujeme! — Tým Increver.com