Ochrana osobních údajů
Increver je v souladu s GDPR


Increver klade na zpracování a ochranu dat velký důraz. Níže zjistěte podrobnosti ke zpracovávaným datům:

I) Údaje z A/B testování online projektů Klientů Increveru


Increver v rámci A/B testování nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů testovaných projektů.
(Zpracovává jen technická, anonymizovaná, pseudoanonymizovaná či obecná data, z nichž nelze určit konkrétní osoby.)

(Dle oficiálního nařízení GDPR, podpořené směrnicemi a doporučeními ke GDPR, vydané v Česku ÚOOÚ, a dalších nezávislých právních posudků.)


Podrobnosti a vyloučení výjimečných situací následují níže.

Údaje o uživatelích

V rámci měření konverzí jsou Increverem ukládána tato data o uživatelích:

Ukládaná/použitá data jsou informace běžně dostupné, pokud uživatel používá/navštěvuje stránky v rámci sítě Internet. Nejedná se o osobní údaje dle definice GDPR. Z těchto údajů nelze (standardním způsobem) určit konkrétní osobu.

Tyto údaje jsou uchovávány na neurčito (nestanoví-li Klient Increveru jinak) z důvodu možnosti pozdějšího přístupu k trvale hodnotným a využitelným výsledkům A/B testů Klientem.

Údaje o konverzích / uživatelských akcích

Ke každé konverzi je explicitně přiřazeno:

Tyto informace jsou sbírány za základě akcí uživatelů na projektech Klientů Increveru, a to se svolením provozovatelů příslušných projektů či jejich zástupců. Nejedná se o osobní údaje dle definice GDPR. Z těchto údajů nelze (standardním způsobem) určit konkrétní osobu.

Tyto údaje jsou uchovávány na neurčito (nestanoví-li Klient Increveru jinak) z důvodu možnosti pozdějšího přístupu k trvale hodnotným a využitelným výsledkům A/B testů Klientem.

Plugin Persuazivní notifikace

V případě využití pluginu Persuazivní notifikace na základě IP adresy je o uživatelích identifikováno:

Nejedná se o osobní údaje dle definice GDPR. Z těchto údajů nelze (standardním způsobem) určit konkrétní osobu.

Tyto údaje mohou být uchovávány na neurčito (nestanoví-li Klient Increveru jinak) z důvodu možnosti pozdějšího přístupu k trvale hodnotným a využitelným výsledkům A/B testů Klientem. Standardně jsou mazány po několika dnech s ohledem na návštěvnost a využití služby.

Logování (requesty na server)

V rámci logování chování a provozu serveru je ukládáno:

Tato data slouží pouze pro interní účely analýzy provozu a standardně jsou mazána okamžitě, ve specifických přídech mohou být uchovávána déle, max. však jeden rok.

II) Údaje o Klientech Increveru

Za účelem přístupu do Administrace služby jsou uchovávány informace o Klientech Increveru (jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní e-mail, heslo – šifrováno). Tyto informace jsou nutné pro přístup a identifikaci Klienta v rámci Administrace a jsou nezbytné pro fungování služby. Tyto údaje jsou zpracovávány v rámci oprávněného zájmu, vyplývajícího ze smluvně ošetřeného vztahu s Klientem a jsou uchovávány na neurčito (nestanoví-li Klient Increveru jinak) z důvodu možnosti pozdějšího přístupu do Administrace, k trvale hodnotným a využitelným výsledkům A/B testů Klientem.

Pro podrobnější informace, pokud jste Klient (či jeho zástupce), kontaktujte prosím Increver na e-mailu (do předmětu e-mailu prosím uveďte „GDPR“).

III) Údaje o Zaměstnancích Increveru

Za účelem přístupu do Administrace a SuperAdministrace služby jsou uchovávány informace o Zaměstnancích Increveru (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, heslo – šifrováno). Tyto informace jsou nutné pro přístup a identifikaci Zaměstnance a jsou nezbytné pro vykonávání jeho činnosti. Tyto údaje jsou zpracovávány v rámci oprávněného zájmu, vyplývajícího ze smluvně ošetřeného vztahu se Zaměstnancem a jsou uchovávány na neurčito (nestanoví-li Zaměstnanec jinak), z důvodu možnosti pozdějšího přístupu do SuperAdminu v případě návaznosti pracovní činnosti, vyplývající se způsobu jejího vykonávání.

Pro podrobnější informace, pokud jste Zaměstnanec (či jeho zástupce), kontaktujte prosím Increver na e-mailu (do předmětu e-mailu prosím uveďte „GDPR“).

IV) Údaje z poptávkového formuláře na webu

Funkce poptávkových formulářů webu increver.com je zajišťována, a data z nich sbírána službou třetí strany Ecomail společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., jež je v souladu s GDPR, a řídí se podmínkami této služby, uvedených na ecomail.cz/gdpr/, ecomail.cz/obchodni-podminky a ecomail.cz/ochrana-osobnich-udaju. Tyto údaje jsou zpracovávány v rámci oprávněného zájmu (za účelem odpovědi na poptávku a potenciálního navázání spolupráce), a jsou uchovávána na neurčito (nestanoví-li subjekt údajů jinak), zejm, z důvodu technických možností dané služby.

V) Archivace komunikace


Souhrnné informace

Není-li uvedeno jinak, zpracovávaná data jsou uložena na zabezpečených serverech poskytovatelů, kt. jsou v souladu s GDPR. Zdrojová data jsou důkladně zabezpečena a přístup k nim je umožněn pouze osobám, jmenovitě uvedeným na stránce Kontakty, v mimořádných případech Zaměstnancům na základě speciálně udělovaného existujícího pověření.

Data nejsou poskytována žádným subjektům třetích stran; není-li pro specifické případy v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak.

Není-li rečeno jinak, všechna data, zpracovávaná Increverem, jsou vzhledem ke své povaze uchovávána na neurčito (nestanoví-li jinak subjekt těchto údajů jinak). Specifické lhůty uchovávání pro určité typy dat jsou uvedeny v příslušných oddílech tohoto dokumentu.

Sdělení, úprava či vymazání osobních údajů

Pro žádosti o sdělení informací o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a přístupu k nim nebo žádosti o úpravu, vymazání či zastavení zpracování osobních údajů kontaktujte prosím Increver na e-mailu (do předmětu e-mailu prosím uveďte „GDPR“).

Požádáte-li Increver o některý úkon v souvislosti se zpracováním osobních údajů, bez zbytečného odkladu Vám bude vyhověno (pokud úkon nebude v rozporu s plněním jiných smluvních a zákonných povinností či ochranou oprávněných zájmů).

Informativní doplnění

Správce a zpracovatelé

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Lukáš Morávek, IČ: 76495744 – další identifikační údaje viz Kontakty

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou zpracovávat i další zpracovatelé. Kromě těch, uvedených v tomto dokumentu výše, mohou data rovněž zpracovávat firmy a jimi provozované služby, dostupné na následujících doménách (zpracovatelské, resp. obdobné smlouvy a další podklady, související s ochranou osobních údajů a GDPR, naleznete na každém z uvedených webů, typicky přes odkaz v patičce stránky):

Ve specifických případech se může jednat o služby výše uvedených firem, dostupných na odlišných doménách, popř. mutace služeb v podobě desktopových, mobilních či jiných aplikací.

Údaje mohou ve specifických případech zpracovávat další zpracovatelé, kteří v seznamu výše nejsou uvedeni z oprávněných důvodů či z důvodu ochrany obchodního tajemství. O aktuální kompletní výčet můžete zažádat na e-mailu (do předmětu e-mailu prosím uveďte „GDPR“), kde Vám budou poskytnuty (nebude-li to v rozporu s plněním jiných smluvních ujednání, obchodních tajemství či dalšími oprávněnými důvody).


Vysvětlivky:

Tento dokument byl zpracován 15. 5. 2018, naposledy aktualizován 23. 5. 2018 a zveřejněn na webu increver.com 24. 5. 2018., čímž nabývá platnosti.Chci A/B testovat svůj web a zvýšit své tržby

Děkujeme Vám
— Tým Increveru